Smarter

Strategisch Fundament

 

Een goed fundament is essentieel voor je bedrijf en voor de bedrijfsvoering. Het is de basis waarop de strategie en bijna alle vervolgkeuzes gebaseerd zijn. De strategie leunt op de missie en visie van jouw bedrijf. Met een coachingstraject op maat kan ik je helpen om het fundament te leggen.

In dit coachingstraject gaan we onder andere samen aan de slag met de volgende punten:

 

Waar staat jouw bedrijf voor?

Wat is de indentiteit van jouw bedrijf?

> Kortom wat is de missie van jouw bedrijf?

 

 

Wat wil je in de toekomst gaan bereiken met je bedrijf?

Welke kernwaarden heeft jouw bedrijf?

> Kortom wat is de visie van jouw bedrijf?

 

 

Wanneer het fundament goed is, kunnen we samen de kwantitatieve en kwalitatieve doelen en strategieën bepalen en omzetten in een praktisch stappenplan waarmee jij je bedrijf verder kunt laten groeien.

Neem contact met mij op om door te spreken wat een traject op maat voor jou inhoudt.