“Stoppen met werken, beginnen met ondernemen”

“Zoals jij al zei: Ik moet gaan stoppen met werken en beginnen met ondernemen!” Een van de ondernemers die ik begeleid riep dit afgelopen week tegen mij. Blijkbaar had ik dit in een van onze eerdere sessies genoemd en dit is hem bijgebleven.

Wat bedoelde ik hier eigenlijk mee? Je kunt met deze opmerking namelijk vele kanten op. In de context waar ik hem gebruikte, was het de bedoeling om de ondernemer uit zijn dagelijkse sleur, ook wel de waan van de dag, te halen. De routine was erin geslopen, de dagen waren vrijwel allemaal hetzelfde, de uitdaging was weg en eigenlijk de passie ook. De reactiviteit was alom merkbaar.

Deze ondernemer heeft indertijd gekozen voor het ondernemerschap omdat hij zaken graag op zijn eigen manier geregeld wilde zien. Hij had veel ideeën die hij niet goed tot zijn recht kon brengen bij een baas. Hij wilde zijn eigen tijd indelen, de vrijheid van het ondernemerschap voelen, de risico’s dragen die het ondernemerschap met zich mee brengt. En nu, enkele jaren later, voelde hij zich meer een medewerker van de onderneming dan de ondernemer.

We hebben lang met elkaar gesproken en waar het op neer kwam was dat de ondernemer was gestopt met uitdagingen opzoeken. Het bedrijf zat in de volwassen fase, alles liep lekker met soms wat zorgen, maar de uitdagingen die hij in het verleden tegen kwam tijdens de opstart- en groeifase, waren er niet meer. Het was zelfs zo erg dat bij hem de gedachte van verkoop door het hoofd spookte.

Het verkopen van de onderneming was natuurlijk een optie geweest, maar ik ken deze ondernemer al langer en ik wist dat dit voor deze persoon niet de juiste optie was. Gelukkig erkende hij dat zelf ook.

Samen zijn we op zoek gegaan naar de passie en gedrevenheid die hij eens voelde voor zijn onderneming. Wat zorgde ervoor dat deze ondernemer jaren geleden vol gedrevenheid zijn bedrijf begon? En hoe kunnen we er voor zorgen dat deze gedrevenheid leidt tot “het stoppen met werken en het beginnen met ondernemen”? We hebben met elkaar 3 fases doorlopen.

Fase 1 – Onderzoek

Allereerst zijn we gaan onderzoeken waarom de ondernemer in kwestie zijn passie voor het bedrijf is verloren en zich in de waan van de dag heeft mee laten sleuren. Aan de hand van veel open vragen stellen leidde deze onderzoeksfase tot verschillende inzichten. Als je hier zelf ook mee aan de slag wilt, is het essentieel om door te vragen. Dus niet stoppen bij de hoofdvraag, maar vraag steeds “waarom dan?”. Alleen het onderzoek aangaan is lastig. Daarom raad ik je aan om, wanneer je wilt gaan onderzoeken wat er bij jou speelt, iemand te betrekken bij dit onderzoek die je op scherp zet. Een collega ondernemer, vriend(in), partner of evt een coach. Maar zorg er voor dat je uit je eigen tunnelvisie komt.

Fase 2 – Reflecteren

De inzichten die de ondernemer kreeg tijdens de onderzoeksfase zijn we gaan uitdiepen. Door middel van elk onderwerp afzonderlijk als basis te nemen voor een mindmap, zijn we de diepte ingedoken. Hiervoor hebben we de tijd genomen en zijn we een aantal keer samen gaan zitten, maar is de ondernemer er zelf ook mee aan de gang gegaan. Dit proces kost tijd. Deze tijd kan worden ervaren als kostbaar en kun je inderdaad ook besteden aan andere zaken. Echter blijf je er van bewust dat het proces van onderzoek en reflectie essentieel is op de lange termijn.

Fase 3 – Conclusie

Toen alle onderwerpen een voor een in een mindmap stonden, zijn we met elkaar gaan zitten en zijn we verbanden gaan zoeken, om vervolgens conclusies te trekken. Er werd al snel duidelijk dat de ondernemer niet wilde stoppen, maar zich wel wilde gaan verbreden. Aannemen van personeel kwam nu ook aan de orde.

Net als in de andere fases, is het trekken van conclusies in je eentje niet altijd even objectief. Zorg voor een sparringpartner die jouw oogkleppen af en toe even afzet en die doorvraagt bij moeilijke momenten.

Fase 4 – Actie

Na het trekken van allerlei conclusies zijn we acties gaan koppelen aan de conclusies en deze in een groot actieplan gaan zetten. Punt voor punt zijn we alles bij langs gaan lopen en hebben we het actieplan in een overzichtelijk tijdspad geplaatst, zodat de ondernemer hiermee aan de gang kon.

Uiteindelijk heeft deze ondernemer de passie voor zijn bedrijf weer helemaal terug gevonden. Niet alleen door nieuwe impulsen te geven aan zijn onderneming en uit te breiden, maar ook door terug te kijken en zich te realiseren wat hij allemaal al voor elkaar had gekregen. Trots en passie was in deze de juiste mix om “te gaan stoppen met werken en te beginnen met ondernemen”.

En jij? Ben jij nog steeds aan het ondernemen?

Marte