Smarter

De KOR gaat veranderen. Green Accountants heeft hier een nieuwsbericht over geschreven welke ik graag met jullie deel. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met me op. 

Onder de huidige kleineondernemersregeling (KOR) kun je extra btw-teruggaaf krijgen als je per saldo EUR 1.883 of minder btw hoeft af te dragen. Als je per jaar minder dan EUR 1.345 aan btw hoeft af te dragen, kom je ook in aanmerking voor ontheffing van de administratieve verplichtingen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR omgezet in een facultatieve vrijstelling voor kleine ondernemers, waarbij dan ook het recht op btw-aftrek vervalt.

Voor 20 november aanmelden

Je kunt kiezen voor toepassing van de btw-vrijstelling en ontheffing van administratieve verplichtingen als je omzet minder dan EUR 20.000 bedraagt. De huidige regeling is alleen toegankelijk voor ondernemers/natuurlijk personen. De nieuwe regeling wordt ook toegankelijk voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Je kunt vanaf nu al bij de Belastingdienst aangeven of je vanaf 1 januari 2020 kiest voor toepassing van de nieuwe KOR (de regeling is vrijwillig). Als je van de nieuwe regeling gebruikt wilt maken, moet je je voor 20 november aanmelden via het aanmeldingsformulier van de Belastingdienst. Ondernemers die nu al van de KOR gebruik maken voor wat betreft de ontheffing van de administratieve verplichting, hoeven niets te doen. Zij worden automatisch aangemeld voor de nieuwe regeling en ontvangen nog een brief met uitleg van de fiscus.

Gevolgen nieuwe KOR

Ben je een ondernemer die btw-belaste prestaties verricht en kun je vanaf 2020 gebruikmaken van de nieuwe vrijstellingsregeling? Het is dan goed om te weten dat als je verzoekt om toepassing van de nieuwe vrijstellingsregeling, daar de volgende gevolgen aan verbonden zijn:

  • Je moet de KOR minimaal 3 jaar toepassen. Deelname vervalt alleen als je omzet boven de EUR 20.000 komt;
  • Je kunt de aan jou in rekening gebrachte btw niet meer in aftrek brengen;
  •  Als je je hebt afgemeld voor de KOR, kun je je 3 jaar lang niet meer aanmelden

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Marte