Smarter

Afgelopen jaar was de zorg de ZZPer die onverzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid opnieuw in het nieuws. Ik las dat minder dan 20% van de ondernemers zich hebben verzekerd van inkomen op het moment dat ze ziek worden. Ik schrik daar van. Laat ik voorop stellen dat ik niet van mening ben dat iedereen zich moet verzekeren. Echter dit lage cijfer laat mij de aanname doen dat niet iedereen bewust een keuze maakt in wel of niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Redenen hiervoor kunnen verschillen en dat mag, uiteraard. Ik voelde wel de drang om te delen wat mogelijkheden zijn om jezelf zeker te stellen van inkomen op het moment dat je ziek wordt en dus niet volledig inzetbaar bent.

De onzekerheid van ziek worden heb je als ondernemer totaal niet in de hand. Een ongeluk zit in een klein hoekje, een virus is zo opgelopen, laat staan dat je ernstig ziek wordt en voor lange tijd niet kunt werken. Dit is zeker niet het eerste waar je aan denkt wanneer je gaat ondernemen en voor veel ondernemers ook niet het eerste waar actie op wordt ondernomen, maar het zal je maar gebeuren dat je ziek wordt. Heb jij wel eens nagedacht over de consequenties die ziek worden met zich mee brengt voor jou als ondernemer? En voor de mensen om je heen?

Als ondernemerscoach begeleid ik op dit moment een ondernemer die ziek is en gelukkig aan de beterende hand is. De bewuste ondernemer heeft zich goed verzekerd en wordt door de verzekeraar goed ondersteund tijdens het herstel. Inkomen en zorg zijn verzekerd en dit zorgt voor een bepaalde zorgeloosheid, los van de zorg die de ondernemer uiteraard voelt voor zijn zaak.

Zelf zit ik in de situatie dat ik kostwinner ben en thuis een man en een kind heb waar ik financieel verantwoordelijk voor ben. Dat klinkt zwaar. En dat is het ook, mocht er wat gebeuren. Toen ik ben begonnen met mijn bedrijf heb ik meteen op mijn to-do lijst gezet dat ik goed moest uitzoeken welke vorm van “verzekering” bij mij past. Daarnaast heb ik uitgerekend wat ik minimaal zou willen ontvangen om “normaal” met mijn gezin door te kunnen leven, mocht ik in de situatie komen dat ik arbeidsongeschikt word. Ik ben uitgekomen op een AOV verzekering, maar dit is zeker niet de enige vorm die aangeboden wordt.

Een ondernemer die ik een aantal jaren geleden heb leren kennen is door zijn verzekeraar preventief geholpen toen hij rugklachten kreeg. Een kleine stoelaanpassing zorgde ervoor dat hij niet uitviel, maar herstelde van zijn klachten.

Nu wil ik nogmaals benadrukken dat ik niet zeg dat je je MOET verzekeren, echter moet dit wel een bewuste keuze zijn.

Wat kun je doen om jezelf te verzekeren bij ziekte? Er zijn verschillende vormen om jezelf zeker te stellen van inkomen op het moment dat je ziek wordt en zelf niet volledig inzetbaar bent. De meest voor de hand liggende, en die ik ken, zijn de AOV, het broodfonds en jouw eigen spaargeld. Ik zal proberen ze zo goed mogelijk te omschrijven.

AOV

Allereerst de bekende AOV. Dit is een verzekering die je bij verschillende verzekeraars kunt afsluiten. De AOV is een verzekering die je verzekert voor inkomstenverlies door ziekte. De juiste vorm van AOV verschilt per persoon.

Een aantal tips om mee te nemen bij het vergelijken van een AOV:

 • Waarvoor ben je verzekerd?
 • De duur van de uitkering
 • De hoogte van de NETTO uitkering
 • De termijn die je zelf wilt overbruggen voordat de AOV uitbetaalt.
 • Wanneer er wordt uitbetaald
 • Eindleeftijd

Mocht je gebruik willen maken van de AOV die het UWV aanbiedt, dan ben je verplicht je binnen 13 weken na uitdiensttreding of na het stoppen van de uitkering aan te melden.

Vrijwillig verzekeren via UWV

Je kunt een vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering bij UWV afsluiten. Deze verzekering kan je afsluiten als je vanuit werknemerschap of vanuit een uitkering zelfstandig ondernemer wordt.
Mocht je gebruik willen maken van de AOV die het UWV aanbiedt, dan ben je verplicht je binnen 13 weken na uitdiensttreding of na het stoppen van de uitkering aan te melden.

Broodfonds

Dan is er de optie om je aan te sluiten bij een Broodfonds. Een broodfonds bestaat uit een 20-50tal ondernemers die elkaar kennen en belangrijk, vertrouwen. Deze ondernemers steunen elkaar bij ziekte. Wanneer je ziek wordt, krijg je inkomsten uit dit broodfonds welke je met elkaar opbouwt. De uitkering is maximaal twee jaar en de eerste maand is voor jouw risico.

Een aantal tips om mee te nemen als je een Broodfonds overweegt:

 • Welke ondernemers zitten er in dit fonds
 • Is de uitkeringsduur van 2 jaar voldoende voor mij? Daarna krijg je niets!
 • Wanneer wordt er uitbetaald?
 • De hoogte van de NETTO uitkering
 • Welke ondersteuning krijg ik bij arbeidsongeschiktheid?

Combinatie AOV en Broodfonds

Je zou ook een Broodfonds kunnen combineren met een AOV. Je zet dan de termijn voordat de AOV uit gaat betalen op 2 jaar, waarbij je de eerste 2 jaar door het Broodfonds wordt uitbetaald. Check hierbij goed of dit financieel gunstig voor je is. Daarnaast is het wel “gedoe”, twee verschillende partijen waarmee je te maken krijgt bij ziekte.

Zelf sparen

Uiteraard kun je ook zelf sparen voor arbeidsongeschiktheid. Dit kun je doen door periodiek een bepaald bedrag opzij te zetten. Zelf vind ik dit niet een manier die ik wil stimuleren, aangezien arbeidsongeschiktheid nogal een kostbare situatie kan zijn en voordat je een dusdanig bedrag bij elkaar hebt om jezelf de rest van je leven (mocht het ernstig zijn) uit te betalen…reken maar eens uit.

Conclusie

Ik hoop een tipje van de sluier te hebben opgelicht over hoe je jezelf kunt indekken mocht je als ondernemer ziek worden. Ik wil benadrukken dat ik geen expert ben, maar je graag wil aanzetten tot nadenken en je stappen wil laten nemen. Ik wil voorkomen dat je, wanneer je ziek wordt, niet ook nog een enorme financieel zwaard van Damocles boven je hoofd hebt hangen. Of dat de mensen om je heen, naast het feit dat je ziek bent, ook nog financiële zorgen krijgen doordat je je niet goed tegen ziekte hebt ingedekt. Mocht je in de situatie komen waarin we allemaal niet willen komen en je hebt alles goed geregeld, dan is één onzekerheid tenminste gedekt.

Mocht je vragen hebben n.a.v. dit blog, mail me dan. Ik zal zorgen dat je antwoord krijgt op jouw vraag, of breng je in contact met iemand die antwoord kan geven op jouw vraag. Mail naar marte@s-marte-r.nl.

Goede gezondheid gewenst!

Marte